Αμοιβές Ιδιωτικών Έργων
Προϋπολογισμοί
Αυθαίρετα 2017
Χρονοδιαγράμματα
Λογιστικά
Εφαρμογή με cloud διαχείριση αρχείων
Εφαρμογή/εργαλείο, χωρίς cloud διαχείριση αρχείων
Εφαρμογή/εργαλείο εκτός πλατφόρμας

Αναλυτικός προϋπολογισμός N.4495/2017 (αυθαίρετα)

Βλέπετε μία αυτομάτα αποθηκευμένη φόρμα
Βλέπετε μία αποθηκευμένη φόρμα (δημιουργήθηκε ) Φόρτωση καθαρής φόρμας
Αναλυτικός προϋπολογισμός N.4495/2017 (αυθαίρετα)
Δεδομένα
Έργο
διεύθυνση
Ιδιοκτήτης
ημερομηνία
Πίνακας εργασίες
Πίνακας εργασίες
εργασία ποσότητα