Αμοιβές Ιδιωτικών Έργων
Προϋπολογισμοί
Αυθαίρετα 2017
Χρονοδιαγράμματα
Λογιστικά
Ενεργειακή Επιθεώρηση
Ασφάλεια
Άδειες
Στατικά
Έντυπα
Χρήσιμες πληροφορίες
Πυροπροστασία
Τεχνικές περιγραφές
Εξοικονομώ
Εφαρμογή με cloud διαχείριση αρχείων
Εφαρμογή/εργαλείο, χωρίς cloud διαχείριση αρχείων
Εφαρμογή/εργαλείο εκτός πλατφόρμας

Βαθμολόγηση αίτησης εξοικονομώ 2021

Βλέπετε μία αυτομάτα αποθηκευμένη φόρμα
Βλέπετε μία αποθηκευμένη φόρμα (δημιουργήθηκε ) Φόρτωση καθαρής φόρμας
Βαθμολόγηση αίτησης εξοικονομώ 2021
Δεδομένα
Συνολικό προτεινόμενο κόστος παρεμβάσεων (€) (Α)
Κόστος παρεμβάσεων υποκατηγοριών 1.Α1 και 1.Α2 (€)
Ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας (kWh/μ2) (Α)
Ωφέλιμη επιφάνεια (μ2) (Α)
Συντελεστής βαθμοημερών (Α)