Αμοιβές Ιδιωτικών Έργων
Προϋπολογισμοί
Αυθαίρετα 2017
Χρονοδιαγράμματα
Λογιστικά
Ενεργειακή Επιθεώρηση
Ασφάλεια
Άδειες
Στατικά
Έντυπα
Χρήσιμες πληροφορίες
Πυροπροστασία
Τεχνικές περιγραφές
Εξοικονομώ
Εφαρμογή με cloud διαχείριση αρχείων
Εφαρμογή/εργαλείο, χωρίς cloud διαχείριση αρχείων
Εφαρμογή/εργαλείο εκτός πλατφόρμας

Παθητική Πυροπροστασία (Π.Δ. 41/2018)

Βλέπετε μία αυτομάτα αποθηκευμένη φόρμα
Βλέπετε μία αποθηκευμένη φόρμα (δημιουργήθηκε ) Φόρτωση καθαρής φόρμας
Παθητική Πυροπροστασία (Π.Δ. 41/2018)
Γενικά στοιχεία
Ημερομηνία
Έργο
Διεύθυνση έργου
Ιδιοκτήτης
Διεύθυνση ιδιοκτήτη
Μηχανικός
Διεύθυνση μηχανικού
Δεδομένα κτιρίου
αριθμός τελικών εξόδων
συνολικό πλάτος των τελικών εξόδων του κτιρίου
όροφος εκκένωσης (Α)
συνολικό ύψος υπέργειων ορόφων
τρόπος κατασκευής (Α)
επικίνδυνοι χώροι (Α)
αριθμός υπογείων
συνολικό ύψος υπογείων
ύψος τελευταίου ορόφου
υπάρχουν καταιονητήρες
συστήμα απαγωγής καυσαερίων - θερμότητας
σταθερά καθίσματα στους χώρους συνάθροισης κοινού
ράμπα ΑΜΕΑ
εξωτερικά κλιμακοστάσια
τοίχοι με οριζόντιες εξόδους
ανελκυστήρες
εξωτερικές οδεύσεις διαφυγής
Περιγραφή κτιρίου
Κτίριο
όροφος περιγραφή χρήση εμβαδόν ορόφου εμβαδόν εσωτερικών εξωστών χρήστες - εργαζόμενοι κατευθύνσεις διαφυγής απροστ. απόσταση ΑΒΓ min πλάτος όδευσης min πλάτος εξόδου max μήκος αδιεξόδου όδευσης έξοδοι κινδύνου